ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ประกาศ ขยายมาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ : 2021-11-11 14:44:07
รายละเอียด :: ประกาศ ขยายมาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เรื่อง การประชุมใหญ่ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

วันที่ : 2021-10-12 15:36:19
รายละเอียด :: เรื่อง การประชุมใหญ่ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศ การซ้อมเตรียมความพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่ : 2021-09-30 13:19:28
รายละเอียด ::

ประกาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่ : 2021-09-17 15:48:42
รายละเอียด :: ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

วันที่ : 2021-08-16 12:02:01
รายละเอียด :: ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

วันที่ : 2021-08-16 11:59:17
รายละเอียด :: ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่ : 2021-08-06 10:34:32
รายละเอียด :: ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

วันที่ : 2021-08-02 15:50:38
รายละเอียด :: ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ : 2021-07-09 16:04:21
รายละเอียด :: ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ ชุดที่ 31 ประจำปี 2564

วันที่ : 2021-06-25 11:50:38
รายละเอียด :: การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ ชุดที่ 31 ประจำปี 2564

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ 1 โครงการ 2 และรับขวัญทายาท

วันที่ : 2021-06-14 10:44:34
รายละเอียด :: ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ 1 โครงการ 2 และรับขวัญทายาท