ประกาศ การซ้อมเตรียมความพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564